Presunúť na hlavný obsah
Streda, 25. Máj 2022
Príprava nového dopravného značenia v centre obce

Príprava nového dopravného značenia v centre obce

Obec

Ešte koncom roka 2021 sme stihli zrealizovať rekonštrukciu asfaltových povrchov v okolí parku.
Po niekoľkých mesiacoch príprav a komunikácie s dotknutými subjektami sme sa teraz dostali k finálnej verzii návrhu dopravného značenia v tejto centrálnej časti obce.
Ide relatívne o výraznú zmenu organizácie dopravy, ktorá bude znamenať vyššiu mieru bezpečnosti pre účastníkov cestnej premávky a jasné určenie miest na parkovanie. Bude ich dostatok a najmä jasne usmerníme vodičov, ako parkovať, aby neobmedzovali v križovatkách prejazdy autobusov a zásobovacích automobilov.
Pribudne prechod pre chodcov medzi parkom a areálom základnej školy.
NOVINKA: Presunieme autobusovú zastávku v smere LADCE od bytovky ku základnej škole. Na tomto vyznačenom mieste bude stáť aj autobus po vyučovaní pre žiakov na Zliechov a Košecké Podhradie.
NOVINKA: Vznikne jednosmerná časť ulice pri parku, kde popri bytovkách bude možné parkovať automobily.
NOVINKA: Spomalíme dopravu od Školskej ulice pri škole/dome služieb (osadením spomaľovacích vankúšov).
Aktuálne spúšťame verejné obstarávanie na dodávateľa/zhotoviteľa dopravného značenia (vodorovného aj zvislého) a následne pristúpime k realizácii diela. 
Žiadame v najbližších týždňoch o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie nového dopravného značenia - novej organizácie dopravy v tomto území.
Ďakujeme.