Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 03. December 2022
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím v Dubnici nad Váhom - 29. novembra 2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím v Dubnici nad Váhom - 29. novembra 2022

Obec

Srdečne Vás pozývame do Domu kultúry v Dubnici nad Váhom 29.11.2022 medzi 15:00 hod. a 17:00 hod. na stretnutie s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím  JUDr. Zuzanou Stavrovskou.

Počas tohto stretnutia sa môžu na JUDr. Zuzanu Stavrovskú a jej tím obrátiť občania so zdravotným znevýhodnením so svojimi podnetmi a využiť individuálne poradenstvo.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Občania, ktorí sa domnievajú, že osoby so zdravotným postihnutím boli poškodené konaním autorít, či subjektov Slovenskej republiky, môžu svoje podnety nahlasovať aj elektronicky na stránke https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/