Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Upozornenie Považskej vodárenskej spoločnosti na zvýšenú spotrebu vody

Upozornenie Považskej vodárenskej spoločnosti na zvýšenú spotrebu vody

Obec

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v obci Košeca  - ul. Zliechovská, Pod Hôrkou, Prúdy, Sadová, Pri tehelni, Športovcov a Rudnianska, aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci.

V prípade  zistenia poruchy ju môžete nahlásiť na dispečing Považská Bystrica, č.t .042/  4307 353  alebo 0905 716 468.