Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Prideľovanie záhradných plastových kompostérov domácnostiam

Prideľovanie záhradných plastových kompostérov domácnostiam

Obec

Oznamujeme občanom, že Obec Košeca bude zdarma prideľovať domácnostiam záhradné plastové kompostéry. Kompostéry boli získané vďaka projektu Obce, ktorý spolufinancoval Kohézny fond Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a aj Obec Košeca. Prideľovanie kompostérov nie je možné kvôli protipandemickým opatreniam organizovať hromadne a preto sa bude realizovať podľa presného časového harmonogramu. 1. a 2. etapa prideľovania sú rozvrhnuté na obdobie od 21. apríla do 19. mája 2021.

Do týchto dvoch etáp prideľovania sú zaradené iba tie domácnosti, ktoré nemali s Obcou Košeca uzatvorenú písomnú Dohodu o domácom kompostovaní. Tieto domácnosti nemusia o pridelenie kompostéra žiadať. Domácnostiam bude Obec postupne doručovať písomnú VÝZVU k prebratiu kompostéra. Vo VÝZVE bude každej domácnosti oznámený presný termín, čas a miesto pridelenia kompostéra. Pre plynulý priebeh a pre zabezpečenie protipandemických opatrení žiadame občanov, aby rešpektovali určený termín pre prebratie kompostéra a aby urobili maximum pre jeho dodržanie. Ak si vyzvaná domácnosť nepreberie kompostér v určenom termíne, bude si ho môcť prevziať až po skončení 1. a 2. etapy prideľovania.

Kompostéry sa budú prideľovať aj domácnostiam, ktoré mali s Obcou Košeca uzatvorenú Dohodu o domácom kompostovaní. Týmto domácnostiam sa  kompostéry začnú prideľovať po skončení 1. a 2. etapy prideľovania, t.j. po 19. máji 2021. O postupe prideľovania kompostérov týmto domácnostiam vás budeme podrobnejšie informovať neskôr, v priebehu apríla.

Obec zabezpečila pre domácnosti takmer 900 kusov kompostérov. Je to dostatok na uspokojenie takmer každej domácnosti v Košeci a preto žiadame občanov, aby boli pri postupnom prideľovaní kompostérov trpezliví, ohľaduplní a dodržiavali pokyny Obce.

logo-ku-komposterom