Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Prevádzka Základnej školy od 26. apríla 2021

Prevádzka Základnej školy od 26. apríla 2021

Obec

Od pondelka 26.4.2021 sa školy riadia regionálnym COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM. Náš okres je v III. stupni varovania a z toho vyplýva, že prevádzka našej školy bude nasledujúci týždeň v tomto režime:

Prezenčne sa vyučujú všetci žiaci 1.stupňa ZŠ. Školský klub bude tiež v riadnej prevádzke.

Podmienky prezenčného vyučovania na 1.stupni a v ŠKD:

  • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a platný negatívny test nie starší ako 7 dní jedného z rodičov žiaka; tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
  • predloženie vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré zákonný zástupca  predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov); tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
  • dieťa/žiak bude mať každý deň minimálne 2 čisté rúška (jedno na sebe a druhé rezervné, pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Žiaci 5.,6. a 7.ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

Upozorňujeme žiakov i rodičov na mierne zmeny v rozvrhu hodín.

Žiaci 8.-9.ročníka sa vyučujú prezenčne podľa riadneho rozvrhu hodín.

Podmienky zostávajú nezmenené:

  • predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu a platný negatívny test na Covid-19 žiaka a jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní alebo platné výnimky z testovania; tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
  • žiak bude mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom, šálom alebo šatkou.

Zároveň informujeme rodičov, že počas nadchádzajúceho víkendu sa v našej obci uskutoční testovanie na Covid-19, viac informácií nájdete na webovej stránke obce Košeca.

Prosíme o dodržiavanie pravidla R-O-R,  epidemiologických opatrení a naďalej všetkých vyzývame k opatrnosti!

Ďakujeme za pochopenie!