Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Prevádzka Základnej školy od 19. apríla 2021

Prevádzka Základnej školy od 19. apríla 2021

Obec

V zmysle rozhodnutia ministra školstva a podľa platného COVID AUTOMAT-u sa od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v 8.a 9.ročníku ZŠ. Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie v týchto ročníkoch je:

  • predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu a platný negatívny test na Covid-19 žiaka a jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní alebo platné výnimky z testovania; tlačivo je zverejnené v prílohe;
  • žiak bude mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom, šálom alebo šatkou.

Žiaci 8.-9.ročníka sa od pondelka budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín v zmysle pravidiel a plánu adaptačného obdobia.

Žiaci 5.,6. a 7.ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne.

Prezenčne sa vyučujú i všetci žiaci 1.stupňa ZŠ. Školský klub bude od 19.4.2021 v riadnom režime, to znamená, že od pondelka 19.4. 2021 bude obnovená aj prevádzka ranného ŠKD.

Podmienky prezenčného vyučovania na 1.stupni a v ŠKD:

  • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a platný negatívny test nie starší ako 7 dní jedného z rodičov žiaka; tlačivo je zverejnené v prílohe;
  • predloženie vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré zákonný zástupca  predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov); tlačivo je zverejnené v prílohe;
  • dieťa/žiak bude mať každý deň minimálne 2 čisté rúška(jedno na sebe a druhé rezervné, pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Zároveň informujeme rodičov, že počas nadchádzajúceho víkendu sa v našej obci uskutoční testovanie na Covid-19, viac informácií nájdete na webovej stránke obce Košeca.

Prosíme o dodržiavanie pravidla R-O-R,  všetkých epidemiologických opatrení a vyzývame k opatrnosti!

Ďakujeme za pochopenie!