Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Október 2021
Prevádzka Základnej školy od 12. apríla 2021

Prevádzka Základnej školy od 12. apríla 2021

Obec

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 12.4.2021 obnovuje prezenčná výučba pre všetkých žiakov 1.stupňa ZŠ. Školský klub bude ešte v nasledujúcom týždni v prevádzke tak ako doteraz (z dôvodu nepremiešavania žiakov je prevádzka ranného ŠKD dočasne pozastavená a popoludní sú žiaci v ŠKD po skupinách podľa tried).

  • Podmienky nástupu na prezenčnú výučbu:
    • predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu a platný test nie starší ako 7 dní jedného z rodičov žiaka; tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
    • predloženie vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré zákonný zástupca  predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov); tlačivo je v prílohe;
    • dieťa/žiak bude mať každý deň minimálne 2 čisté rúška (jedno na sebe a druhé rezervné, pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
  • Žiaci 2. stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne.

Zároveň informujeme rodičov, že počas nadchádzajúceho víkendu sa v našej obci uskutoční testovanie na Covid-19, viac informácii nájdete na webovej stránke obce Košeca.

Prosíme o dodržiavanie pravidla R-O-R,  všetkých epidemiologických opatrení a vyzývame k opatrnosti!

Ďakujeme za pochopenie!