Presunúť na hlavný obsah
Piatok, 07. Máj 2021
Prevádzka Základnej školy od 07. apríla 2021

Prevádzka Základnej školy od 07. apríla 2021

Obec

Vážení rodičia,

vyučovanie v základnej škole bude po veľkonočných prázdninách od 07.04.2021 prebiehať nasledovne:

  • Prezenčná výučba bude zabezpečená len pre žiakov tried 1.A,1.B,2.A,2.B,4.A a 4.B, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu prácu vykonávať z domu. Za tých istých podmienok bude v prevádzke aj školský klub detí (prevádzka ranného ŠKD je dočasne pozastavená).
  • Podmienky nástupu na prezenčnú výučbu:
    • predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu a platný test nie starší ako 7 dní jedného z rodičov žiaka; tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
    • predloženie vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa; tlačivo si môžete stiahnuť v prílohe;
    • dieťa/žiak bude mať každý deň minimálne 2 čisté rúška (jedno na sebe a druhé rezervné, pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
  • Ostatní žiaci (3.ročník + triedy 2. stupňa) sa vzdelávajú dištančne.

Zároveň informujeme rodičov, že počas nadchádzajúceho víkendu sa v našej obci uskutoční testovanie na Covid-19, viac informácii nájdete na webovej stránke obce Košeca.

Prosíme o dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení, vyzývame k opatrnosti a pri akýchkoľvek príznakoch respiračných ochorení treba radšej dieťa nechať doma.

Ďakujeme za pochopenie!