Presunúť na hlavný obsah
Streda, 26. Január 2022
Podávanie návrhov a podnetov k vyhotoveniu zmien a doplnkov k územnému plánu obce Košeca

Podávanie návrhov a podnetov k vyhotoveniu zmien a doplnkov k územnému plánu obce Košeca

Obec

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí schválilo zverejnenie výzvy na podávanie návrhov a podnetov súvisiacich s vyhotovením zmien a doplnkov k územnému plánu obce Košeca. Lehota na predkladanie podnetov je do 15. januára 2022.