Presunúť na hlavný obsah
Pondelok, 11. December 2023
Prístavba a nadstavba materskej školy - Košeca

Prístavba a nadstavba materskej školy - Košeca

Novinky

Miesto realizácie projektu:

Obec Košeca

Názov projektu

Prístavba a nadstavba materskej školy – Košeca

Stručný opis projektu:

Hlavný cieľ projektu je:

je zvýšenie kapacity infraštruktúry Materskej školy v obci Košeca a zlepšenie starostlivosti o deti v predškolskom veku. Materská škola sa vďaka tomu stane inštitúciou otvorenou pre rodičov a obec, čím sa rozšíri ponuka školy o ďalšiu vzdelávaniu a spoločenskú činnosť.

 

Realizáciu projektu:  dôjde k výstavbe nových objektov, rozšíreniu kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Vyriešia sa identifikované problémy, ktoré súvisia s chýbajúcou kapacitou zariadenia Materskej školy a s poskytovaním výchovno-vzdelávacích služieb deťom v predprimárnom veku. Dosiahne sa dlhodobí prínos pre deti ale aj pre rodiny s deťmi v predprimárnom veku a zosúladenie pracovného života rodičov, čím sa zvýši životná úroveň takýchto rodín s deťmi a následne sa rodičia jednoduchšie zapoja do pracovného života.

Dátum začatia realizácie projektu

02/2023 – 11/2023

Výzva - kód Výzvy:

IROP-PO2-SC221-2021-67

 

 

Galéria