Presunúť na hlavný obsah
Streda, 25. Máj 2022
2. ročník literárnej súťaže "Spod Košeckého hradu"

2. ročník literárnej súťaže "Spod Košeckého hradu"

Kultúra

2. ročník Literárnej súťaže „Spod Košeckého hradu“

Obecný úrad Košecké Podhradie, Únia žien v Košeckom Podhradí vypisujú literárnu súťaž pre deti, mládež, študentov a dospelých.

Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:

  1. PRÓZA
  2. POÉZIA

Vekové kategórie:    1./ žiaci ZŠ

                                   2./ študenti SŠ,VŠ a mládež do 30 rokov 3./ dospelí nad 30 rokov – neobmedzene

Tematické oblasti:    a) bez obmedzenia žánru a témy

b) história, kultúra a osobnosti v Košeckej, Podhradskej a Zliechovskej doline

PODMIENKY:

V kategórii próza doručí súťažiaci najviac 2 samostatné, doteraz nepublikované práce, V kategórii poézia najviac 3 doteraz nepublikované básne. Formát A4 tj. 1800 znakov, riadkovanie 1,5, písmo Times New Roman, veľkosť 12.

Príspevky zasielajte do súťaže :

  1. v 3 exemplároch písaných na PC/strojom (určené pre porotu), na Obú, Košecké Podhradie
  2. 1 x na e-mail: lysim11@gmail.com

Uzávierka súťaže: je predĺžená do 31. 5. 2022.

Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Literárna súťaž je určená pre Košeckú, Podhradskú a Zliechovskú dolinu (Súťažiaci žijúci v Košeci, Košeckom Podhradí, Zliechove a v ich častiach).

  • Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca na prihláške.
  • Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
  • Práce bude posudzovať odborná porota.
  • Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2022. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe: http://www.koseckepodhradie.ocu.sk/

 

KONTAKT: Mgr. Lýdia Šimková, lysim11@gmail.com, tel.: 0911 322 113

Tešíme sa na vaše práce!