Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Bývanie a stavba

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje OcÚ na základe písomnej žiadosti stavebníka stavby.

Okrem rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla vydáva OcÚ aj tabuľky súpisných a orientačných čísel.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla na budovu)
  • Kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán, prípadne iné doklady (darovacia zmluva, kúpna zmluva, dedičstvo)

Ďalšie informácie

Vybavuje: Helena Pavlíková Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: 1 deň
Poplatky: Bez poplatku