Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 05. Február 2023
Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Košeca

Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Košeca

Výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva: Ing. Štefan Suchár

Podpredseda spoločentsva: Róbert Barényi

Zástupca predsedu spoločenstva: Ing. Jozef Ďuriš

Lesný hospodár: Jozef Ďuriš

Členovia výboru: Mária Palčeková, Jozef Betuščin, Bohuslav Krupička

 

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: Ing. Vojtech Gábel

Členovia dozornej rady: Ladislav Bugala, Ing. Eva Jurenová

Pomocník: Anton Beňo